Other activities

Journal expertise

Educational Sciences Editor for Society Register: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr/index 


Membership in editorial boards and councils of academic journals

Deputy Chief Editor of the journal Przegląd Krytyczny https://przegladkrytyczny.pl/

 

 

 

 

Parezja. A Journal of Young Pedagogues at the Committee on Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences, ISSN 2353 – 7914;  member of Academic Council 2016-2018

Pomoc Rozwojowa – an academic quarterly, Publisher: Polish Centre For International Aid Foundation (PCPM), member of Academic Council 2014-2015

Studies in Global Ethics and Global Education – ISNN 2392-0890 an interdisciplinary academic journal, member of Academic Council 2017.

Editorial Advisory Board (EAB) of the Journal of Global Education and Research (JGER), University of South Florida, USA 2018 – …

Reviews in international and national journals

Globalisation, Societies and Education, Taylor & Francis Group

Child Indicators Research, Springer

Sage Open

Psychologia Wychowawcza
Pomoc Rozwojowa
“International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies” (IJPINT)
“Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”

Pogranicze. Studia Społeczne
Studies in Global Ethics and Global Education

Culture and Education
Pedagogika Społeczna
Journal of Global Education and Research (JGER), University of South Florida
Polityka Społeczna
Kwartalnik Pedagogiczny
Society Register

Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka

Child Indicators Research. The official Journal of the International Society for Child Indicators

Ph.D. theses supervision as an academic supervisor or auxiliary supervisor

Dagmara Ratajczak-Parzyńska, M.A., June 2014-…, Symbol jako kategoria dydaktyczna. Aplikacja filozoficznej teorii symbolu w kształceniu humanistycznym, Faculty of Pedagogical Sciences, M.Grzegorzewska University, main supervisor: prof. B. Milerski, auxiliary supervisor: dr U.Markowska-Manista

Dominika Zakrzewska-Olędzka, M.A.,

http://wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii/sylwetki-naukowe/zakrzewska-ol%C4%99dzka-dominika/

June 2015. Zadowolenie  z życia a wzajemne uprzedzenia wśród studentów kierunków psychologicznych, pedagogicznych i nauczycielskich z Polski i Izraela. Międzynarodowe studium porównawcze. Faculty of Pedagogical Sciences, M.Grzegorzewska University, main supervisor: prof. Adam Frączek / prof. Jan Czabała, auxiliary supervisor: dr U.Markowska-Manista

Paulina Chmiel-Antoniuk, M.A.,

https://karaibyoczamibadacza.pl/

October 2014, Edukacja dziecka jako miejsce konfliktu kulturowegoBadania 

etnopedagogiczne na terenie Jacmel, Haiti; within doctoral studies at the M. Grzegorzewska University, Faculty of Pedagogical Sciences Wydział Nauk Pedagogicznych, main supervisor: dr. hab. Barbara Pasamonik, auxiliary supervisor:  dr Urszula Markowska – Manista

September 2018-2020: external expert and member of Ph.D. committee for Aleksandra Olszewska, M.A., Fulbright Scholar & Delta Kappa Gamma Society International World Fellow, Ph.D. Candidate & Graduate Assistant ESOL/ Bilingual Education College of Education, University of Florida

https://phdfulbrighteringatorland.com/author/phdfulbrighteringatorland/

Language practices with refugee-background students in Poland, University of Florida, College of Education, School of Teaching & Learning

2018- Sandra Kwaśniewska, Obraz Innego konstruowany przez uczniów klas młodszych szkoły podstawowej, Faculty of Education, University of Warsaw, main supervisor Prof. Małgorzata Żytko,  auxiliary supervisor: dr U.Markowska-Manista

Achievements and Awards

2015 – Polityka Science Award (granted to young researchers for outstanding scientific achievements), Warsaw

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1637177,1,urszula-markowskamanista-finalistka-nagrod-naukowych-polityki.read

 

 2015 – 3rd degree Team award granted by Rector of the Academy of Special Education for the promotion activities for the Academy in 2014
2010 – 3rd degree award granted by Rector of the Academy of Special
Education for achievements in the area of didactic activities in 2009
2013 – 2nd degree award granted by Rector of the Academy of Special Education for achievements in the area of academic activities in 2012
2014 – 3rd degree award granted by Rector of the Academy of Special Education for initiation and realization of intercultural research in 2013
2017 – 2nd degree award granted by the Rector of the Maria Grzegorzewska University for research in 2016

Membership in associations and organisations

Member of a Graduate Student’s Supervisory Committee & Guest Expert, College of Education, University of Florida.

Member of the Young Scientists Council at the Polish Ministry of Science and Higher Education, 2nd term, 31.03.2011-31.03.2012 (Order no. 30/2011 MNiSW).

Member of Doctoral Self-education Task Team at the Committee of Pedagogical Sciences of the National Academy of Sciences, 2011- present.

Member (individual membership since 28 July 2015) of the International Childhood and Youth Research Network (ICYRNet), 2015-present http://www.icyrnet.net/

Member of the Task Team for the Investigation of School Culture at the Committee on Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences, 2016-present.

Member of the Children’s Rights Erasmus Academic Network (CREAN) on behalf of the Academy of Special Education (international partnership) 2012-2015 http://crean-home.net/
Member of the international Northern Network team operating within CREAN – Children’s Rights Erasmus Academic Network, European Commission, Lifelong Learning Programme (Award 527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUSENW) 2012-2015 .

Board Member of the International Janusz Korczak Association (IKA) 2016-2020.

 

 

Research tools:

Co-author of the participatory research concept and tools for research with ecutational migrants in the project: “Jawor A., Markowska-Manista U., Pietrusińska J.M., Konkultura. Wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66470-12-5. https://scholar.com.pl

Author of participatory research tools within the evaluation of  the international participatory conference: Children as Human Rights Defenders. Child Rights Now, , Initiatives et Changement, August 2019, Normandy France.

Co-author of tools: questionnaire “Preparing teachers to work in a multicultural environment, A scale of intercultural competences, A scale of intercultural competences at school”, E.Dąbrowa, U.Markowska-Manista, Warsaw, grant BSTP 4/15-I. Tools available at: http://kmn.interlabos.eu/?h=01092016

Co-author of the Polish version of Bogardus Scale – Adam Frączek, Marta Rutkowska, Urszula Markowska-Manista based on the Bogardus Social Distance Scale modified by Borisz A. Szegàl (Institute of Applied Psychology, M.Grzegorzewska University, Warsaw, Poland), 2015